Hírdetmény

Eufrátesz Kft
Pénzváltó iroda címe: 1082 Harminckettesek tere 2

Hirdetmény
A pénzváltás feltételeiről
Hatályos : 2024.02.17 napjától

A Pénzváltó, mint a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (rövidített neve: MagNet
Bank Zrt., székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám és
nyilvántartó cégbíróság: 01-10-046111 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
adószáma: 14413591-4-44, statisztikai számjele: 14413591-6419-114-01; a
továbbiakban: Bank)

kiemelt közvetítője (Közvetítő vagy Pénzváltó) a Bankkal kötött megbízási szerződés
keretében a Bank nevében, javára, felelősségére és kockázatára végzi a pénzváltási
tevékenységet. A szolgáltatás nyújtásért közvetítői díjazásban részesül.
Pénzváltó a pénzváltást az üzlethelyiségben kifüggesztett Pénzváltási tevékenység
üzletszabályzatában, valamint az Ügyféltájékoztató az ügyfélátvilágítás és
adatkezelés rendjéről szóló tájékoztatóban meghatározottak, illetve ezen Hirdetmény
alapján végzi.

Nyitva tartás:

A Pénzváltó üzlethelyiségében az alábbi heti nyitvatartási időben nyújtja ügyfeleinek a pénzváltási szolgáltatást:

Hétköznap 9-19 között.
Szombaton 9-19 között
Vasárnap 9-17 között

Az állami ünnepnapokon a Társaság Nyitva tart.

Tevékenységi kör, pénznemek, árfolyam, árfolyam-alkalmazás

Pénzváltó a pénztári nyitva tartás ideje alatt valutavételi és –eladási, továbbá
konverziós szolgáltatást nyújt ügyfelei számára az alábbi pénznemek tekintetében:

angol font GBP
ausztrál dollár AUD
cseh korona CZK
dán korona DKK
euro EUR
japán jen JPY
kanadai dollár CAD
lengyel zloty PLN
norvég korona NOK
svájci frank CHF
svéd korona SEK
román lej RON
USA dollár USD
horvát kuna HRK
bolgár leva BGN
török líra TRY
kínai jüan CNY
szerb dínár RSD
thai baht THB
orosz rubel RUB
izraeli sékel ILS

A megnevezett pénznemek árfolyamát a Társaság 1 egységben határozza meg,
kivétel a JPY árfolyama, melyet 100 egységre rögzít.

Az aktuális valutavételi és valuta eladási árfolyamot a kifüggesztett árfolyamjegyzék
tartalmazza. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a piaci árfolyamok változásának
függvényében a kifüggesztett árfolyamok napközben – akár több alakalommal is –
változhatnak.

Az ügyfelünktől átvett valutát vételi árfolyamon vásároljuk meg, az igényelt valutát
eladási árfolyamon adjuk el, konverziónál az ügyfelünktől átvett valutát vételi
árfolyammal számoljuk át forintra, és ezt a forintot számoljuk át az igényelt valuta
eladási árfolyamával valutára.

Amennyiben az ügyfél által beváltani vagy vásárolni kívánt valuta mennyisége eléri
vagy meghaladja az 1 000 000 forintos összeghatárt, abban az esetben a Közvetítő az
ügyvezető igazgató által meghatározott és a napi árfolyam jegyzéken előre
meghirdetett Egyedi Árfolyamot alkalmazza.

A szolgáltatás egyéb feltételei:
A Pénzváltó a rendelkezésre álló forintkészlete erejéig vásárolja meg a valutát, valuta
készlete erejéig adja el és konvertálja a valutákat.
A Pénzváltó a pénzváltás során 0,5%, min. 100 Ft, max. 15.000Ft. jutalékot számít
fel az ügyfelek terhére.
A Pénzváltó nem vásárolja meg, illetve nem fogadja el ügyfeleitől a forgalomképtelen
forint és külföldi bankjegyeket, illetve érméket, csak a teljes értékű bankjegyeket,
érméket veszi át.
A Pénzváltó az EUR 1,- és 2,- címletű érméit az árfolyamtáblán külön meghirdetett
árfolyamon forgalmazza, az EUR-érmék eladása a vételi forgalomból származó
készlet erejéig történik
A Pénzváltó nem foglalkozik csekkbeváltással.

További fontos információk:
A Közvetítő neve: Eufrátesz Kft
Székhelye: 1082 Bp. Harminckettesek tere 2
Levelezési címe: 1082 Bp. Harminckettesek tere 2
Felügyeleti nyilvántartás:
Felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) (1013
Budapest, Krisztina krt. 39. Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP postafiók:
777. Központi telefon: +36 80 203 776. Központi fax: (36-1) 4899-102).
Felügyeleti nyilvántartás elérhetősége:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese

Budapest, 2024. 02.16


TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Tájékoztató

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017.évi LIII. törvényben (PMT) megfogalmazottak értelmében kötelező az
ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben.

Pénzváltás esetén függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől:

-a 100.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű ügyletnél a PMT 14§ (1) szerinti
adatokat rögzíteni ( az természetes személy családi és utónév, anyja születési nevét,
születési helyét és idejét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet esetében. nevét, rövidített nevét, székhelyének, külföldi székhelyű
vállalkozás esetén, cégjegyzékszám – amennyiben ilyennel rendelkezik –
magyarországi fióktelepének címét )

– 300.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű ügyletnél rögzíteni szükséges a
PMT 7§ szerinti adatokat természetes személy.(családi és utónevét, születési
családi és utónevét, állampolgárságát, születési helyét, idejét, anyja születési nevét,
lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyétazonosító okmányának típusát és
számát;) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (nevét,
rövidített nevét, székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben
ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét, főtevékenységét,
képviseletére jogosultak nevét és beosztását, cégbírósági nyilvántartásban szereplő
jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről
(nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási
számát, adószámát.)– továbbá az okiratokról másolatot szükséges készíteni.
Továbbá

– 10 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyletnél szükséges
rendelkezésre bocsátani a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat és ezen
információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó
dokumentumokat szükséges bemutatni.

-10 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügylet végrehajtása kizárólag
a MagNet Bank előzetes engedélye alapján történhet, amelyhez a beváltani kívánt
összeg forrását igazoló dokumentumok bemutatása is szükséges, ennek
hiányában az ügylet nem hajtható végre.

Kérjük, az ügyintézés megkönnyítése érdekében készítse elő személy azonosító
okmányait valamint amennyiben a pénzváltás ügyleti összege azt megköveteli a
pénzeszközök forrásának igazolását!

Köszönjük!


SEHR GEEHRTER KUNDE!
Informationen

Gemäß dem Gesetz Nr. LIII zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus dem Jahre 2017 (GwG) sind Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden in den gesetzlich vorgesehenen Fällen vorgeschrieben.

Im Falle eines Geldwechsels abhängig von der in der Transaktion verwendeten Währung:

– bei Geschäften mit einem Wert von 100 000 HUF oder mehr ist es notwendig, die Angaben laut Absatz
1 § 14 des GwG aufzuzeichnen (bei natürlichen Personen Vor- und Familienname, Geburtsort und -datum, bei juristischen Personen oder Organisationen ohne Rechtspersönlichkeit Bezeichnung, abgekürzte Bezeichnung, Sitz, bei Unternehmen mit ausländischem Sitz – falls vorhanden – Anschrift der ungarischen Zweigniederlassung)

– bei Geschäften mit einem Wert von 300 000 HUF oder mehr ist es notwendig, die Angaben laut § 7
des GwG aufzuzeichnen bei natürlichen Personen (Vor- und Familienname, Vor- und Geburtsname,
Staatsangehörigkeit, Geburtsort und -datum,… Vor- und Geburtsname der Mutter, Anschrift, anderenfalls Aufenthaltsort, Art und Nummer des amtlichen Identitätsdokuments) bei juristischen Personen oder Organisationen ohne Rechtspersönlichkeit (Bezeichnung, abgekürzte Bezeichnung, Sitz, bei Unternehmen mit ausländischem Sitz – falls vorhanden – Anschrift der ungarischen Zweigniederlassung, Haupttätigkeit, Name und Mandat der vertretungsbefugten Gesellschafter, Handelsregisternummer bei im Firmenregister eingetragenen juristischen Personen, bei anderen juristischen Personen die Nummer der Entscheidung über die Gründung oder die Registrierungsnummer, Steuernummer.) – des Weiteren ist über die Urkunden eine Kopie zu erstellen.

Weitere Informationen

– bei Geschäften mit einem Wert von 10 Millionen HUF oder mehr ist es notwendig, Informationen
über die Finanzierungsquellen zur Verfügung zu stellen und Dokumente zur Überprüfung der Finanzierungsquellen vorzulegen.

– Die Durchführung eines Geschäftes von 10 Millionen HUF oder mehr kann ausschließlich mit vorheriger Genehmigung der MagNet Bank Zrt. stattfinden, wozu eine Vorlage von Dokumenten erforderlich ist, aus denen sich die Quelle der umzutauschenden Beiträge ergibt. Andernfalls wird das Geschäft nicht durchgeführt.

Um die Verwaltung zu erleichtern, bereiten Sie bitte Ihre persönlichen Identifizierungsdokumente bzw. wenn die Höhe des Transaktionsbeitrags erfordert, eine Bescheinigung von den Finanzierungsquellen vor!

Danke!


INFORMATION

Dear Customer,

Pursuant to Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and
Terrorist Financing (AML), customer due diligence measures shall be implemented in the
cases stipulated by the above act.

In the case of currency exchange services, irrespective of the type of the currency, the data
laid down in

– Section 14 (1) of the AML Act shall be recorded when completing a transaction
amounting to HUF 100,000 or more (surname and forename, place and date of birth ,
abbreviated name, seat address or the Hungarian seat address, if any, in the case of a
foreign seated organization in the case of a legal person customer or an unincorporated
organization).

– Section 7 of the AML Act shall be recorded when completing a transaction
amounting to HUF 300,000 or more (surname and forename, surname and forename at
birth, nationality, place and date of birth, mother’s name, address or, in the absence of an
address, the type and identification number of the document confirming the place of
residence in the case of natural person customers and name, abbreviated name, seat
address or the Hungarian seat address, if any, in the case of a foreign seated organization,
main activity, name and position of the authorized representatives, company registration
number in the case of a legal personality registered by the Registrar of Companies and the
number of the resolution confirming the foundation or the registration number and tax
identification number of other legal personality in the case of a legal person customer or an
unincorporated organization). A copy of such documents shall remain with the service
provider.

Furthermore, in the case of transactions amounting to

-HUF 10 million forints or more, information shall be provided on the source of the
funds and, for the purpose of confirming such information, the documents confirming the
source of such funds shall be presented.

– HUF 10 million or more, the transaction shall only be completed upon the prior approval of
MagNet Bank, and the documents confirming the source of such funds shall be presented. In
the absence of such documents the transactions shall not be completed.

Please help us ensure smooth customer service by making your identification documents
and, if required as above, the documents confirming the source of the funds to be exchanged
available to us.

Thank you.

MagNet Bank


(c) 32Change 2021

44 queries. 0,228 seconds.